Θερμοπηξία

Η Θερμοπηξία είναι μια ανώδυνη θεραπεία για τις ευρυαγγείες η οποία αναπτύχθηκε την τελευταία δεκαετία. Λειτουργεί με την παραγωγή κυμάτων υψηλής συχνότητας και την μετάδοσή τους μέσω μιας πολύ λεπτής βελόνας.

Τα κύματα αυτά αποδίδουν στη φλέβα θερμική ενέργεια παλμικά, με μεγάλη ακρίβεια, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα τη συρρίκνωση της φλέβας και την προστασία των γύρω ιστών. Η εφαρμογή της είναι ταχύτατη, απαιτούνται δηλαδή 15-20 λεπτά για να καλυφθούν φλέβες συνολικού μήκους μεγαλύτερου του ενός μέτρου.

Τελειώνοντας τη θεραπεία η φλέβα έχει σβήσει τελείως.

Τα αποτελέσματά της δεν επηρεάζονται από τον τύπο δέρματος του ασθενούς και μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε σημείο του σώματος, ακόμη και στο πρόσωπο.

Επίσης, η θερμοπηξία μπορεί να εφαρμοστεί μόνη της ή σε συνδυασμό με σκληροθεραπεία σε ευρυαγγείες εξαιρετικά μικρής διαμέτρου με άριστα αποτελέσματα.


 
ebriegiesΟ Αγγειοχειρουργός Αλέξανδρος Ματθαίου και όλοι οι συνεργάτες του στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με το φλεβικό σύστημα των κάτω άκρων.