Σκληροθεραπεία

Η σκληροθεραπεία (microsclerotherapy) είναι η ενέσιμη χορήγηση φαρμάκου στους φλεβικούς κλάδους που ανεπαρκούν.

Το φάρμακο επηρεάζει τον εσωτερικό χιτώνα που καλύπτει τον αυλό της φλέβας και έτσι ο αυλός της κλείνει.

Χρησιμοποιείται κυρίως για την θεραπεία ευρυαγγειών και αποτελεί μία ανώδυνη και ιδιαίτερα καλά ανεκτή από τον ασθενή θεραπεία, εφόσον ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες αμέσως μετά την θεραπεία.

Η σκληροθεραπεία εφαρμόζεται στο ιατρείο μας και ο αριθμός των συνεδριών που είναι απαραίτητος, συνήθως, κυμαίνεται από δύο έως τέσσερις, αν και μπορεί να διαφέρει από ασθενή σε ασθενή.

Μεταξύ των συνεδριών θα πρέπει να μεσολαβούν δύο έως τρεις εβδομάδες.

Σημειώνεται ότι, για ένα καλύτερο τελικό αισθητικό αποτέλεσμα, προτείνεται η χρήση ελαστικών καλτσών για πέντε έως δέκα ημέρες μετά την κάθε συνεδρία σκληροθεραπείας.

Τέλος, σε κάποιες περιπτώσεις είναι πιθανό να υπάρξουν κάποιες επιπλοκές μετά την εφαρμογή της σκληροθεραπείας.


 
evriagiaevriagia3meta