Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται σήμερα στην σύγχρονη φλεβολογία και στο ιατρείο είναι ιδιαίτερα καλά ανεκτές από τον ασθενή, ο οποίος συνήθως μπορεί και επιστρέφει στις καθημερινές του δραστηριότητες άμεσα.

Προγραμματίστε την
επίσκεψη σας