Η εμπειρία μου ήταν εξαιρετική. Ένιωσα ότι θα ταλαιπωριόμουν φρικτά αλλά τελικά ίσως εγώ ταλαιπώρησα. Δεν ένοιωσα πόνο, κούραση παρά αν μπορεί να λεχθεί ξεκούραση και διασκέδαση( μουσική επιλογή) Καταπληκτική εμπειρία.
Σας ευχαριστώ πολύ!!!

Λαουράκη- Ρούσση