Οιδήματα / Λιποδερματοσκλύρηνση

1Τι είναι τα Οιδήματα – Λιποδερματοσκλύρηνση;

Οιδήματα Λιποδερματοσκλύρηνση

Η εμφάνιση οιδημάτων στα πόδια καθώς και αλλοιώσεις (συνήθως αλλαγή χρώματος του δέρματος) στην έσω επιφάνεια της γαστροκνημίας, αποτελούν σημάδια προχωρημένης φλεβικής ανεπάρκειας.
Συνήθως, συνοδεύονται από κιρσούς και σοβαρού βαθμού ανεπάρκεια της μείζονος ή/και της ελάσσονος σαφηνούς φλέβας.
Μπορεί να προκαλέσουν βάρος στα πόδια, φαγούρα, κράμπες και πολλές φορές πόνο τα οποία τείνουν να εντείνονται στο τέλος της ημέρας.

Ενημερωθείτε για την πρόληψη και θεραπεία των φλεβικών παθήσεων εδώ.

2Με τι σχετίζονται;

Τα οιδήματα σχετίζονται με την χρόνια αύξηση της φλεβικής πίεσης, που προκαλείται από την φλεβική ανεπάρκεια, και επηρεάζουν συνήθως τη γαστροκνημία καθώς κάτω από το γόνατο προστίθεται ακόμη περισσότερη πίεση λόγω του σωματικού βάρους.
Η σωστή διάγνωση και ο σχεδιασμός της αντιμετώπισης είναι απαραίτητα όταν ένας ασθενής βρίσκεται σε αυτό το στάδιο φλεβικής ανεπάρκειας.
Απαιτείται, επίσης, η καθημερινή χρήση ελαστικών καλτσών διαβαθμισμένης συμπίεσης.