Τα στρατηγικά σημεία για την σωστή αντιμετώπιση της φλεβικής ανεπάρκειας είναι η λεπτομερής διάγνωση και χαρτογράφηση του προβλήματος του κάθε ασθενούς και στη συνέχεια η επιλογή της σωστής τεχνικής ή συχνά, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο, συνδυασμός των τεχνικών που έχει να προσφέρει η σύγχρονη φλεβολογία.