Διάγνωση φλεβικής ανεπάρκειας

Οι αλλοιώσεις που σχετίζονται με τη φλεβική ανεπάρκεια είναι εύκολα ορατές στο δέρμα. Συνεπώς, η κλινική εξέταση και κατ' επέκταση η διάγνωση είναι ιδιαίτερα σημαντική και μπορεί να αποκαλύψει πολλά σε σχέση με την έκταση του προβλήματος.

Παρόλα αυτά, η πλήρης χαρτογράφηση του φλεβικού συστήματος είναι απαραίτητη, προκειμένου να γίνει επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας. Αυτή είναι δυνατό να γίνει μόνο με την βοήθεια ειδικών απεικονιστικών εξετάσεων.

Μια από τις πολυτιμότερες απεικονιστικές εξετάσεις είναι το έγχρωμο Duplex – το γνωστό Triplex.

Πρόκειται για εξέταση με υπέρηχους, η οποία είναι τελείως ανώδυνη και απόλυτα ανεκτή για τον ασθενή. Μπορεί και αποκαλύπτει το φλεβικό σύστημα, τόσο το εν τω βάθει όσο και το επιπολής, με ιδιαίτερη λεπτομέρεια. Εκτός από την απεικόνιση του φλεβικού δικτύου, το έγχρωμο Duplex (Triplex) έχει τη δυνατότητα να απεικονίζει την παρουσία ροής αίματος στις φλέβες καθώς και την κατεύθυνση αυτής της ροής.

Ο καθορισμός της κατεύθυνσης της ροής του αίματος είναι σημαντικός διότι χρησιμεύει στην εξέταση της λειτουργικής κατάστασης των φλεβών και ιδιαίτερα των βαλβίδων. Όταν οι βαλβίδες λειτουργούν κανονικά, η κατεύθυνση της ροής του αίματος είναι πάντα από την περιφέρεια προς την καρδιά. Όταν όμως ανεπαρκούν, κατά την εξέταση παρατηρείται παλινδρόμηση του αίματος. Έτσι με το έγχρωμο Duplex (Triplex) είναι δυνατή η ανάδειξη των σημείων στα οποία οι βαλβίδες ανεπαρκούν και υπάρχει παλινδρόμηση της ροής του αίματος.

Η εξέταση γίνεται στο ιατρείο σε όλους τους ασθενείς που είναι πιθανό να πάσχουν από φλεβική ανεπάρκεια και διαρκεί 15-30 λεπτά.

Υπάρχουν και άλλες απεικονιστικές εξετάσεις οι οποίες μπορεί να είναι απαραίτητες, ανάλογα με την περίπτωση. Τέτοιες είναι η Μαγνητική Φλεβογραφία, μια εξέταση που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και ειδική για τη φλεβική ανεπάρκεια. Αυτή γίνεται με έκχυση ειδικού σκιαγραφικού και ειδική επεξεργασία των εικόνων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Είναι διαθέσιμη σε πολλά διαγνωστικά κέντρα και είναι απαραίτητη μόνο στις σπάνιες περιπτώσεις που το υπερηχογράφημα δεν μπορεί να είναι διαγνωστικό.

contactBTN

Ρωτήστε μας!

Που θα μας βρείτε

Αθήνα

  • Δ. Καρνεάδου 41, Αθήνα
  • Τ. 213-0035757

map

Χαλάνδρι

  • Δ. Λ. Πεντέλης 22, Χαλάνδρι
  • Τ. 213-0035757

map